راديو نفت آبادان

شنبه سی ام دي ماه 1396راديو نفت آبادان

استوديوي راديو نفت آبادان در اواخر دهه 1340 خورشيدي. ساختمان اين بنا با قدمتي بيش از يك قرن، از نخستين بناهاي مدرني است كه توسط شرکت نفت ایران و انگلیس ساخته شده و در حال حاضر قرار است دراختيار موزه نفت قرار گيرد.

انتخاب و شرح عكس: مسلم عباسي