نخستین عکس از آموزشگاه فنی آبادان

يکشنبه ششم اسفند ماه 1396نخستین عکس از آموزشگاه فنی آبادان

قديمي ترين عكس به دست آمده از آموزشگاه فني آبادان در سال 1327 خورشيدي. مرمت و بازسازي اين آموزشگاه به پايان رسيده و به زودي به عنوان دومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت، براي بازديد عموم گشايش مي يابد.