ملی شدن نفت در پالایشگاه کرمانشاه

شنبه بیست و ششم اسفند ماه 1396ملی شدن نفت در پالایشگاه کرمانشاه

پالايشگاه كرمانشاه از هيات اعزامي ملي شدن صنعت نفت به رياست حسين مكي استقبال مي كند. (بهار 1330 خورشيدي)