پایان کار در پالایشگاه آبادان

چهارشنبه سی ام خرداد ماه 1397پایان کار در پالایشگاه آبادان

پايان كار در پالايشگاه آبادان (سال 1352)