"ميز نجاري" موزه كارآموزان

شنبه چهاردهم مهر ماه 1397

"ميز نجاري" در كارگاه نجاري آموزشگاه حرفه اي آبادان. كارآموزان در سال اول ورود به آموزشگاه حرفه اي نفت آبادان، پس از گذراندن دوره 6 ماهه فلزكاري، دو ماه و نيم نيز دوره نجاري مي ديدند. "موزه كارآموزان آبادان" در محل آموزشگاه حرفه اي اين شهر، به زودي گشايش مي يابد و درمعرض ديد علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

عكس از عليرضا شكاري