باشگاه انکس

سه شنبه بیست و چهارم مهر ماه 1397باشگاه انکس

باشگاه و سينماي روباز "انكس" در آبادان. تاريخچه اين باشگاه به اواسط دهه 1310 خورشيدي برمي گردد، منطقه تاريخي انكس، هم اكنون توسط مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت به ثبت ملي رسيده است.

عكس: عليرضا شكاري