دروازه کنسولگری انگلیس در کرمان

چهارشنبه نوزدهم دي ماه 1397دروازه کنسولگری انگلیس در کرمان

تصويري قديمي از دروازه كنسولگري انگليس در كرمان. اين بنا كه پس از خروج انگليسي ها از ايران در دست شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي بوده، قرار است به يكي از موزه هاي نفت تبديل شود.