تصويري قديمي از آموزشگاه فني و حرفه اي آبادان

دوشنبه بیست و چهارم دي ماه 1397تصويري قديمي از آموزشگاه فني و حرفه اي آبادان

يكي از قديمي ترين تصاوير از آموزشگاه فني و حرفه اي آبادان كه در سال 1312 خورشيدي به عنوان نخستين مركز آموزش قبل از استخدام در صنعت نفت راه اندازي شد. اين آموزشگاه 25 دي ماه امسال با نام "موزه كارموزان آبادان" و با محوريت آموزش در صنعت نفت، به عنوان دومين موزه از طرح موزه هاي نفت، در شهر آبادان گشايش يافت.