14 اسفند، سالروز درگذشت دكتر محمد مصدق

دوشنبه سیزدهم اسفند ماه 139714 اسفند، سالروز درگذشت دكتر محمد مصدق

دكتر محمد مصدق در چهاردهم اسفند ماه 1345، در خانه خود در روستاي احمد آباد، درگذشت. مصدق كه پس از ملي كردن نفت، در كودتاي مرداد 1332 از نخست وزيري كنار گذاشته شده بود، ابتدا محاكمه و به سه سال حبس محكوم شد و پس از تحمل زندان تا هنگام مرگ در خانه خود در روستاي احمد آباد در تبعيد به سر برد.