آرشيو قالب هاي چوبي كارخانه ريخته گري آبادان

سه شنبه بیستم فروردين ماه 1398آرشيو قالب هاي چوبي كارخانه ريخته گري آبادان

آرشيو قالب هاي چوبي در كارخانه ريخته گري پالايشگاه آبادان. در كادر كوچك تر، سيستم اطفاي حريق (آب پاش) اين پالايشگاه ديده مي شود.

كارخانه ريخته گري پالايشگاه آبادان با قدمت ببش از صد سال نخستين كارخانه ريخته گري به شيوه صنعتي در ايران محسوب مي شود.

اين اثر به پيشنهاد مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به ثبت ملي رسيده است.

عكس از علیرضا شکاری