مانور امداد و نجات در پالایشگاه نفت تهران

دوشنبه نهم تير ماه 1399مانور امداد و نجات در پالایشگاه نفت تهران

مانور امداد و نجات آتشنشان ها در پالايشگاه نفت تهران - سال 1352