شيخ خزعل

يکشنبه پنجم مرداد ماه 1399شيخ خزعل

شيخ خزعل ، (زاده ۱۲۴۲ – درگذشته ۱۴ خرداد ۱۳۱۵) ملقب به معزالسلطنه و سردار اقدس، که به دلیل خدمات خود به بریتانیا نشان شوالیه امپراتوری بریتانیا را دریافت کرد. وي رئیس قبیله بنی کعب و سال‌ها فرماندار (خرمشهر) بود. محل زندگی عشیره بنی کعب، در اصل در منطقه‌ای میان تهامه و مدینه در شبه جزیره عربستان بود، که بعدها از عراق به منطقه هویزه، استان خوزستان کوچ كردند.
 در سال های مختلف ، شرکت نفت انگليس و ايران ، یک سری قراردادها با سران بختیاری و شیخ خزعل منعقد كرد، از جمله در سال ۱۹۰۹ ميلادی (۱۲۸۸شمسی ) شرکت نفت قراردادی با شیخ خزعل منعقد كرد و یک مایل مربع از اراضی آبادان را برای ایجاد پالایشگاه از او خریداری كرد. سال بعد ساختن پالایشگاه شروع و سه سال بعد خاتمه یافت. به موجب قرارداد دیگری که شرکت با شیخ خزعل داشت، وی حفاظت ناحیهٔ آبادان را در مقابل مبلغی که شرکت می‌پرداخت، عهده‌دار بود و همین امر باعث پیشرفت روند روبه‌رشد کارهای این شرکت بود. شيخ خزعل سال ها طرف قرارداد با شركت نفت انگليس و ايران در زمينه اجاره زمين پالايشگاه آبادان و تامين نيروی انسانی به شمار مي آمد.
شیخ خزعل در نهایت، در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۱۵ هنگامی كه تحت مراقبت شدید شهربانی قرار داشت درگذشت .
تاريخ : سال 1288 شمسی (1909 ميلادی)