روزنگار نفت/ فروردين ماه

شنبه بیست و ششم اسفند ماه 1396روزنگار نفت/ فروردين ماه

تشكيل شركت نفت انگليس و ايران نخستين بارگيري از اسكله خارك

بيست و پنجم فروردين ماه 1288: کمتر از یک سال پس از کشف نفت در خوزستان، «شركت نفت انگليس و ايران» تشكيل شد.

اسكله تي جزيره خارگ

سي و يكم فروردين ماه 1354: نفتكش عظيم «آذرپاد» براي نخستين‌بار در كنار اسكله «تی» خارك بارگيري كرد. به این ترتیب، خارگ به عنوان بزرگ‌ترین پایانه صادرات نفت در دنیا مطرح شد.