شنبه بیست و هفتم خرداد ماه 1396 مرمت کنسولگری کرمان

عمارت قديمي كنسولگري انگليس در كرمان، براي تبديل به "باغ موزه نفت" مرمت و بازسازي مي شود.