چهارشنبه هفتم تير ماه 1396 بازديد مجري لبناني از

جورج قرداحي، روزنامه نگار لبناني و مجري شبكه هاي تلويزيوني عربي MBC و LBC از "موزه بنزين خانه آبادان" ديدن مي كند. قرداحي همچنين سفير حسن نيت سازمان ملل در امور محيط زيست در سال 2010 بوده است.