شنبه بیست و چهارم تير ماه 1396 ماکت اهدایی کارآ/وزآموزشگاه حرفه ای

يك دستگاه ماكت پمپ بنزين متعلق به دهه 1930 ميلادي (1310 خورشيدي) كه توسط قاسم برشوي، كارآموز سابق آموزشگاه حرفه اي به "موزه بنزين خانه آبادان" اهدا شده است.