چهارشنبه بیست و دوم شهریور ماه 1396 سکوی دریایی در موزه نفت نروژ

نمايش مدل هايي از سكو هاي دريايي در موزه نفت شهر ساحلي استاوانگر، مركز صنعت نفت نروژ. نروژي ها مي دانند كه دوران شكوفايي نقت، روزي به پايان مي رسد و بايد اين ميراث را براي نسل هاي آينده حفظ كنند.