چهارشنبه یکم آذر ماه 1396 فاز دوم مرمت پمپ بنزین دروازه دولت

مرمت بخش هاي آسيب ديده پمپ بنزين دروازه دولت در فاز دوم

عكس از مسلم عباسي