دوشنبه بیستم آذر ماه 1396 صدمین سالگرد نفت در تگزاس

صدمين سالگرد كشف نفت در ناحيه ايستلند كانتي ايالت تگزاس آمريكا در مراسمي با عنوان "دوران شكوفايي نفت" برگزار شد. تگزاس يكي از مناطق نفتخيز در قاره آمريكا به شمار مي آيد.