سه شنبه بیست و یکم آذر ماه 1396 نفت و نوبل

جايزه نوبل، 19 آذر ماه (10 دسامبر) در رشته هاي مختلف به برگزيدگان اهدا شد، اما كمتر كسي مي داند كه آلفرد نوبل 20 درصد از سرمايه خود را براي برپايي بنياد نوبل از مشاركت در صنعت نفت آذربايجان و سهام خود در "شركت نفت برانوبل" به دست آورده بود.

(عكس: دفتر شركت نفت برانوبل در باكو بعد از بازسازي)

منبع: الجزيره