يکشنبه هفدهم دي ماه 1396 گزارش واحد مركزي خبر از پمپ بنزين دروازه دولت

دكتر اكبر نعمت الهي، مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، صبح امروز در گفت و گو با واحد مركزي خبر از دلايل انتخاب اين مكان به عنوان يكي از موزه هاي نفت و ميزان پيشرفت اين طرح سخن گفت

عكس: مسلم عباسي