سه شنبه نوزدهم دي ماه 1396 نقشه برداری از حلب سازی کرمانشاه

آغاز عملیات نقشه برداري از کارخانه حلب سازي و حلب پر كني كرمانشاه با بیش از یک صد سال قدمت كه قرار است به يكي از موزه هاي نفت تبديل شود.