چهارشنبه هیجدهم بهمن ماه 1396 اسکله آبادان

نمايي از اسكله آبادان. اين اسكله قرار است در طرح موزه هاي صنعت نفت به يكي از بزرگترين اسكله موزه هاي جهان تبديل شود.


عكس از عليرضا شكاري