سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه 1396 موزه صنعت نفت کرمان

نماي جنوبي "موزه صنعت نفت كرمان" (عمارت كنسولگري سابق انگليس) كه با گذراندن آخرين مراحل مرمت و بازسازي، به زودي به عنوان موزه اي ديگر از طرح موزه هاي نفت، به روي عموم گشوده خواهد شد.