چهارشنبه پنجم ارديبهشت ماه 1397 تصاویر قدیمی در موزه نفت

تابلوي تصاوير قديمي صنعت نفت در موزه نفت "پن براد" در ايالت پنسيلوانياي آمريكا. اين تابلو به همراه دو تابلوي ديگر پس از فراخوان موزه براي دريافت تصاوير قديمي مربوط به صنعت نفت در اين ايالت، طي مدت زمان دو سال جمع آوري شده است.