يکشنبه نهم ارديبهشت ماه 1397 يادگاري از حمل نفت با مخازن چوبي

چارلي فيربنك، نسل چهارم از توليد كنندگان نفت در چشمه هاي نفتي ايالت اونتاريو در كانادا، به ياد رورهايي كه نفت توسط واگن هايي با مخازن چوبي حمل مي شد، تصوير يكي از اين واگن ها را روي انبار خود نقاشي كرده است.