يکشنبه شانزدهم ارديبهشت ماه 1397 وزیر نفت در غرفه موزه نفت

مهندس زنگنه در نخستین روز نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از غرفه مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت بازدید کرد