دوشنبه هفدهم ارديبهشت ماه 1397 استقبال خارجی ها از غرفه موزه نفت در نمایشگاه

غرفه مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با استقبال بازدید کنندگان خارجی رو به رو شد.