سه شنبه هیجدهم ارديبهشت ماه 1397 گزارشگران خارجی در غرفه موزه های نفت

خبرنگاران شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی در حال تهیه گزارش از غرفه موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی.

عکس از مسلم عباسی