چهارشنبه نوزدهم ارديبهشت ماه 1397 عکس روز/

نمایی از غرفه موزه نفت در بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

عکس از جعفر مرتضی زاده