شنبه بیست و دوم ارديبهشت ماه 1397 استقبال خارجي ها از غرفه موزه نفت

غرفه مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در روزهاي برپايي بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي با استقبال بازديد كنندگان خارجي رو به رو شد.

عكس از مسلم عباسي