سه شنبه سیزدهم آذر ماه 1397 تلمبه خانه شماره 3 آبادان

نمايي از ساختمان تلمبه خانه شماره 3 پالايشگاه آبادان در حاشيه رود كارون كه تاسيسات پالايشگاه در پشت آن ديده مي شود. اين تلمبه خانه با نزديك به صد سال قدمت از سوي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت به ثبت ملي رسيده است.

عكس از عليرضا شكاري