سه شنبه بیست و دوم مرداد ماه 1398 بهرگانسر ، ميراث ماندگار صنعت نفت ايران در خليج فارس

سكوي ميدان نفتي بهرگانسر، قديمي ترين سكوي دريايي ايران به شمار مي آيد كه به منظور مرمت و بازسازي در فهرست آثار ملي كشور ثبت شده است. اين سكو كه در سال 1341 به عنوان اولين سكوي دريايي ايران مورد بهره برداري قرار گرفته است، در پي درخواست مديريت موزه هاو مركز اسناد صنعت نفت و موافقت مهندس بيژن زنگنه، وزير نفت به عنوان يك اثر ملي ثبت، مرمت و بازسازي مي شود.