چهارشنبه بیست و هفتم ارديبهشت ماه 1396 روز جهانی موزه

28 ارديبهشت (18 مي) روز جهاني موزه، امسال با شعار "موزه و تاريخ هاي متفاوت: روايت ناگفته ها در موزه ها" گرامي داشته مي شود.