يکشنبه سی و یکم ارديبهشت ماه 1396 بزرگداشت روز جهانی موزه در

"روز جهاني موزه و هفته ميراث فرهنگي در موزه "بنزين خانه آبادان" نخستين موزه گشايش يافته از طرح موزه هاي نفت گرامي داشته شد.