سه شنبه بیست و سوم دي ماه 1399 نمایش کیل‌های نفتی در موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران

عکس: مرتضی لطف‌اللهی/وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

پیمانه‌ها (کیل) در گذشته در حجم‌های مختلف برای سنجش میزان فرآورده‌های نفتی برای توزیع و عرضه در فروشندگی‌ها و شعب فروش نفت مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

در حال حاضر نمونه‌هایی از این پیمانه‌ها در شعبه فروش نفت موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران به نمایش گذاشته شده‌اند.