پنج شنبه نهم بهمن ماه 1399 بازآفرینی کارگر دوچرخه‌سوار در پالایشگاه

بازآفرینی کارگر نمونه‌گیر (سمپل‌گیر) دوچرخه‌سوار در پالایشگاه

موزه نفت مسجدسلیمان - سایت میراث صنعتی پالایشگاه و گوگردسازی بی‌بی‌یان