جمعه بیست و چهارم ارديبهشت ماه 1400 نقشه قدیمی شهر آبادان

این نقشه یکی از قدیمی‌ترین و کامل‌ترین نقشه‌های موجود از شهر آبادان است که در چهارده قسمت بطور مرتب کنار هم چیده شده و در موزه کارآموزان آبادان به معرض نمایش گذاشته شده است. 

برخی از قسمت‌های این نقشه که قدمت آن به سال 1324 برمی‌گردد، با جزییات کامل و دقت تمام مطابق با عکس‌های هوایی گرفته شده آن زمان به‌طور دستی طراحی شده است.