هدايايي ديگر براي موزه نفت از كانون بازنشستگان صنعت نفت اصفهان

يکشنبه هفدهم دي ماه 1396هدايايي ديگر براي موزه نفت از كانون بازنشستگان صنعت نفت اصفهان

تعدادي سند، عكس و شي قديمي، از سوي رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان صنعت نفت اصفهان، به موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، اين هدايا، اسناد و مدارك پرسنلي مصطفي مشكلاني رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان صنعت نفت اصفهان و نماينده موزه نفت در اين كانون، همچنين تعدادي شي قديمي مربوط به صنعت نفت را شامل مي شود.

پيك كانون اصفهان

مشكلاني همچنين تعدادي تصوير مربوط به گذشته صنعت نفت، شماره هاي قديمي مجله پيك نفت و كاتالوگ خلاصه مقررات امور بازنشستگي چاپ 1344 را به زبان هاي فارسي و انگليسي، به موزه نفت اهدا كرده است.

در ميان اشياي اهدايي وي مي توان به لامپ هاي قديمي ميخي 250 ولت كه در صنعت نفت به كار مي رفته، ماشين دوخت ساخت انگلستان و "دال" يا نمره گير تلفن هاي انگليسي اشاره كرد.

لامپ قديمي مشكلاني

مشكلاني متولد 1311 خورشيدي، كار در صنعت نفت را از مسجد سليمان در سال 1327 آغاز كرده و در سال 1359 پس از 32 سال خدمت بازنشسته شده است. او اكنون مدت 21 سال است كه در كانون بازنشستگان نفت اصفهان به فعاليت مشغول است.

جزوه اهدايي مشكلاني

گفتني است كانون بازنشستگان اصفهان، از جمله فعال ترين كانون هاي صنعت نفت كشور است كه بسياري از پيشكسوتان نفتي، بويژه پيشكسوتاني از شهرهاي جنوبي و نفتخيز كشور كه دوران بازنشستگي را در شهر اصفهان مي گذرانند، در آن عضويت دارند.

اين كانون پيشتر نيز اسناد، مدارك و تصاويري را مربوط به گذشته صنعت نفت، به موزه نفت اهدا كرده بود.