تماس با ما

آدرس:

تهران، خيابان كريمخان، ابتداي خيابان حافط، نرسيده به پل، پلاك 523، ساختمان مركزي ششم، طبقه همكف، دفتر موزه ها و اسناد صنعت نفت.

تلفن:

+21 61628001 - 3

ايميل:

info@petromuseum.ir