اشیاء موزه ای انبار نفت ری جهت انتقال به موزه نفت شناسایی شد

شنبه شانزدهم آبان ماه 1394اشیاء موزه ای انبار نفت ری جهت انتقال به موزه نفت شناسایی شد

کارشناسان موزه و اسناد صنعت نفت، در بازدید از انبار پخش در تاسیسات قدیمی ری، تعدادی از اشیاء موزه ای این انبار را جهت انتقال به موزه نفت شناسایی کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موزه ها و اسناد صنعت نفت، انبار ری یکی از قدیمی ترین انبارهای ذخیره مواد سوختی در کشور است که در سال 1328 احداث شده و انواع فرآورده های نفتی در آن تامین، نگهداری و توزیع می شده است.

متاسفانه در سال های اخیر این انبار و بسیاری از انبارهای نفت کشور که طی دهه ها تامین سوخت و مواد نفتی را به عهده داشتند.  متروکه شده و بعضا ساختمان و تجهیزات موجود در آنها نیز در معرض نابودی قرار گرفته است.

انبار نفت ری

در بازدید کارشناسان موزه و اسناد صنعت نفت که با حضور رئیس مجموعه انبار ری به عمل آمد بر ضرورت حفظ آثار به جا مانده از این انبار و انتقال آنها به موزه نفت تاکید شد.

انبار ری بازدید (6)

برخی از اشیاء شناسایی شده در انبار ری جهت انتقال به موزه نفت عبارتند از: پیمانه مرجع مدرج، دو دستگاه پمپ بنزین متعلق به سال 1977، ماسک های قدیمی برای مخازن، دستگاه های میتر (اندازه گیری) روغن و نفت کوره، پیمانه های قدیمی، جعبه های ابزار، چراغ های ضد انفجار، دستگاه های کارت خوان، پروژکتورهای ضد حریق، خودروهای نفتکش، لندرور آتش نشانی قدیمی و...

انبار ری بازدید (2)

لازم به یادآوری است انبارهای سوخت زیر نظر شرکت ملی پخش فرآروده های نفتی فعالیت داشتند و هر یک از 37 منطقه پخش در کشور دارای یک یا چند انبار بوده اند.