اهدايي هاي رئيس پيشين امور اداري بهداري و بهداشت شرکت نفت آبادان

يکشنبه بیست و هشتم مرداد ماه 1397اهدايي هاي رئيس پيشين امور اداري بهداري و بهداشت شرکت نفت آبادان

عبدالكريم معرف، رئيس پيشين امور اداري بهداري و بهداشت شركت نفت در آبادان، اسناد و اشياي قديمي به يادگار مانده از دوران خدمت خود را به موزه نفت اهدا كرد.

عكس اهدايي معرف

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، از جمله اسناد اهدايي معرف، درخواست كار به زبان انگليسي، در سال 1325 خطاب به رئيس انگليسي امور كاركنان صنعت نفت در آبادان، دفترچه اداره بهداري و بهداشت شركت نفت، پاكت هاي قديمي با آرم شركت ملي نفت و تصاوير و جزوه هاي قديمي صنعت نفت است.

قاشق اهدايي معرف

معرف همچنين اشيايي را به موزه نفت اهدا كرده كه از جمله آنها مي توان به قاشق و چنگال هاي نقره و ظروفي كه شركت نفت انگليس و ايران دراختيار كاركنان قرار مي دهد، سم پاش هايي كه براي سم پاشي جوي هاي آب مقابل خانه هاي مسكوني شركت نفت مورد استفاده قرار مي گرفت، چراغ هاي روشنايي چرخدار با قدمت بيش از 80 سال، مورد استفاده در معاينات پزشكي، لامپ هايي با سرپيچ هاي پين دار و برخي لوازم و تجهيزات اداري اشاره كرد.

نامه اهدايي معرف

اين پيشكسوت نفتي كه در سال 1304 در خرمشهر به دنيا آمده و در سال 1323 در صنعت نفت مشغول به كار شده است، از خاطرات خود در دوران خلع يد انگليسي ها از نفت ايران، مي گويد: خلع يد بازتابي گسترده داشت كه سرانجام با استعداد و شايستگي ايرانيان كه مديريت را بر عهده گرفتند و اجازه ندادند آب از آب تكان بخورد، فروكش كرد."

بشقاب اهدايي معرف

وي مي افزايد: "در آن دوران مديريت در دست انگليسي ها بود و پست هاي مهم و كليدي را انگليسي ها يا هندي هاي مورد اعتمادشان بر عهده داشتند تا اين كه خلع يد اتفاق افتاد."

اين پيشكسوت نفتي كه در سال 1359 پس از 36 سال خدمت در صنعت نفت به افتخار بازنشستگي نائل آمده، هم اكنون بيشتر اوقات خود را صرف نگهداري و مراقبت از فرزند معلول اش مي كند و مي افزايد: مراقبت از پسر معلولم كه اكنون 55 ساله است، بويژه پس از فوت همسرم بر عهده من و پسر ديگرم است.چه كسي مي داند شايد به خاطر اوست كه اين زانوان هشتاد و اندي ساله همچنان قادرند صاحب خود را به حركت وادارند.

عبدالكريم معرف

معرف تاكيد مي كند كه از كار در نفت هميشه با افتخار ياد كرده و اكنون خوشحال است كه با تشكيل موزه هاي نفت مي تواند يادگارهايش را از دوران خدمت به اين موزه اهدا كند.