در ادامه همكاري هاي كانون بازنشستگان صنعت نفت اصفهان

بيش از 50 شي قديمي به موزه نفت اهدا شد

دوشنبه نوزدهم شهریور ماه 1397بيش از 50 شي قديمي به موزه نفت اهدا شد

بيش از 50 شي مورد استفاده در مكان هاي اداري و منازل شركتي صنعت نفت كه قدمت آنها به چندين دهه مي رسد، از سوي كانون بازنشستگان اصفهان به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، كانون بازنشستگان صنعت نفت اصفهان، در ادامه همكاري هاي خود با مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، تعدادي شي قديمي را كه توسط اعضاي اين كانون و پيشكسوتان نفتي تهيه شده، به موزه نفت اهدا كرد.

دستگاه توليد برق

دستگاه توليد برق


از جمله اين اشياء مي توان به دستگاه توليد برق براي تلفن هاي دستي بياباني، دستگاه اندازه گيري مخزن، زنگ اخبار قديمي كه در منازل شركتي مورد استفاده قرار مي گرفته است، چكش هاي چوبي انگليسي ضد جرقه، تقسيم هاي برق سراميكي، قفل ها و دستگيره هاي قديمي و انواع تجهيزات و لوازم برقي و تعميراتي نام برد.

تقسيم برق سراميكي

تقسيم هاي برق سراميكي و چكش چوبي


كانون بازنشستگان اصفهان پيشتر نيز اسناد، مدارك و تصاويري را مربوط به گذشته صنعت نفت، به موزه نفت اهدا كرده بود.

گفتني است كانون بازنشستگان اصفهان، از جمله فعال ترين كانون هاي صنعت نفت كشور است كه بسياري از پيشكسوتان نفتي، بويژه پيشكسوتاني از شهرهاي جنوبي و نفتخيز كشور كه دوران بازنشستگي را در شهر اصفهان مي گذرانند، در آن عضويت دارند.