"كارگاه آموزشي حافظه جهاني يونسكو" در موزه هاي نفت برگزار مي شود

دوشنبه پانزدهم بهمن ماه 1397

كارگاه آموزشي حافظه جهاني يونسكو (ميراث مستند) به همت مديريت موزه و مركز اسناد صنعت نفت و با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي برگزار مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، در اين كارگاه يك روزه كه چهارشنبه 17 بهمن ماه برگزار مي شود، موضوعاتي همچون ميراث فرهنگي، ميراث مستند و شاخص هاي آن، ميراث صنعت نفت، برنامه حافظه جهاني، مباني و ساختار و پنل هاي آموزشي در زمينه طبقه بندي، فهرست نويسي و دسترس پذيري اسناد، همچنين جايگاه و شاخص هاي مواد آرشيوي در برنامه حافظه جهاني، توسط كارشناسان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.