با همكاري كانون بازنشستگان استان فارس انجام گرفت

اهداي يادگارهاي پيشكسوتان شيرازي به موزه نفت

شنبه چهارم اسفند ماه 1397اهداي يادگارهاي پيشكسوتان شيرازي به موزه نفت

تعدادي ديگر از بازنشستگان و پيشكسوتان صنعت نفت در شيراز، يادگارهاي دوران خدمت خود را به مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت اهدا كردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، كانون بازنشستگان صنعت نفت استان فارس در تداوم همكاري هاي خود با مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، هدايايي را از سوي بازنشستگان و يشكسوتان صنعت نفت در اين استان به دفتر موزه هاي نفت ارسال كرد.

از جمله موارد اهدايي عبارتند از: عينك ايمني كارگاهي، قفل آويز، قفل در چرمي، نشانگر فشار روغن، گواهي دوره شبانه آموزش زبان انگليسي در شركت نفت به سال 1346 و كپي گواهينامه شركت در دوره هاي آموزشي در خارج از كشور و ... كه توسط آقاي جعفرقلي قهرماني، كارمند بازنشسته نفت، اهدا شده است. قهرماني متولد 1319 است كه از سال 1342 تا سال 1379 به مدت 37 سال در صنعت نفت خدمت كرده است.

سند اهدايي صالحي

علي اكبر صالحي، ديگر پيشكسوت نفتي است كه يك برگ از نشريه مشعل آبادان متعلق به سال 1334 را به موزه نفت اهدا كرده است. در اين صفحه از مشعل خبر فوت پدر آقاي صالحي كه وي نيز از كارمندان شركت ملي نفت بوده، درج شده است. صالحي متولد 1328، از سال 1352 تا سال 1388 در پالايشگاه آبادان مشغول خدمت بوده است.

قفل شب بند كه فاقد كليد بوده و فقط با چرخاندن دكمه روي آن باز و بسته مي شود، از ديگر اشيا اهدايي است كه توسط علي بيجاري جزيره، متولد سال 1332 و از كارمندان فلات قاره نفت در جزيره سيري، به موزه نفت اهدا شده است.

مختار سلامي، متولد سال 1311 نيز يك جلد كتابچه انگليسي مربوط به شركت نفت اسكو و يك دستگاه ماشين حساب قديمي را به موزه نفت اهدا كرده است. سلامي از سال 1322 در نفت مشغول به كار شده و در سال 1359، پس از 37 سال خدمت به افتخار بازنشستگي نايل شده است.