يادگارهاي پدر و پدربزرگ به موزه نفت اهدا شد

يکشنبه نوزدهم اسفند ماه 1397يادگارهاي پدر و پدربزرگ به موزه نفت اهدا شد

يادگارهاي مرحوم حمدا.. هدايتي پور، كارآموز آموزشگاه فني آبادان در دهه 1330 و مرحوم محمد تقي بذرافكن از كاركنان پالايشگاه آبادان، به موزه نفت اهدا شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، پريوش هدايتي، دختر مرحوم هدايتي، با حضور در دفتر موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، مداركي را شامل گواهي نامه پايان دوره كارآموزي در آموزشگاه حرفه اي آبادان به سال 1333 و تعدادي عكس قديمي را به موزه نفت اهدا كرد.

عكس اهدايي هدايتي

گواهينامه سابقه خدمت محمد تقي بذرافكن، پدربزگ مادري خانم هدايتي، مدرك ديگري بود كه به موزه نفت اهدا شد. بر اساس اين گواهينامه بذرافكن در سال 1345، پس از 41 سال خدمت در صنعت نفت، بازنشسته شده است.

سند بذرافكن

حمدا.. هدايتي نيز متولد 1313 آبادان، در سال 1328 وارد صنعت نفت شده و در سال 1378 در اين صنعت بازنشسته مي شود. تصويري كه توسط دختر وي به موزه نفت اهدا شده است، هدايتي را در حال كار در كارگاه مركزي پالايشگاه آبادان در سال 1356، نشان مي دهد.