در حکمی از سوی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت

عليپور به عنوان "رئيس موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان" منصوب شد

دوشنبه سی ام ارديبهشت ماه 1398عليپور به عنوان

لادن عليپور، در حکمی از سوی مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت، به عنوان "رئيس موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان" منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پتروميوزيم، در حکم دکتر اكبر نعمت الهی، خطاب به عليپور، چنين آمده است: با توجه به سوابق و تجربيات شما، به موجب اين حكم به عنوان رئيس موزه كارآموزان آبادان منصوب مي شويد و انتظار مي رود نكات زير را در ماموريت خود جاري كنيد:

برنامه ريزي براي جذب مخاطبان تخصصي و عمومي براي بازديد؛ تلاش و برنامه ريزي براي ارتقاي سطح كيفي موزه و معرفي بيشتر آن در سطح شهر و استان و تلاش در جهت ارتباط مفيد بيشتر با سازمان ميراث فرهنگي و ساير نهادهاي فرهنگي شهر به منظور تعامل و معرفي بيشتر موزه.

مدير موزه هاي نفت در اين حكم همچنين از تلاش و زحمات ارزنده امين زاده درويش، در مدت تصدي موزه كارآموزان تشكر و قدرداني به عمل آورده است.