به كوشش مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

نخستين جلسه امين اموال موزه هاي نفت برگزارشد

دوشنبه بیست و هشتم مرداد ماه 1398نخستين جلسه امين اموال موزه هاي نفت برگزارشد

نخستين جلسه امين اموال موزه هاي صنعت نفت با حضورمسوولان مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و نمايندگان موزه هاي نفت در شهرهاي مسجد سليمان ، مشهد، اهواز ، سبزوار ، كرمان ، آبادان ، كرمانشاه وتهران برگزارشد .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيوم ، دراين جلسه ابراهيم رنجبرزاده رئيس طرح و برنامه مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت هدف از برگزاري اين نشست را همفكري ، همگرايي و هم افزايي امين اموال موزه هاي صنعت نفت عنوان كرد و گفت : مجموعه اقدام هاي صورت گرفته در بخش هاي مختلف مديريت موزه ها و مركزاسناد صنعت نفت از ابتداي شكل گيري اين مديريت تا كنون درجهت انسجام هرچه بيشترفعاليت ها است .
در اين نشست همچنين محمدرضا جواهري مشاورمديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با اشاره به نقش امين اموال در حفظ و نگهداري اموال موزه اي گفت: نگهداري بهينه از ميراث صنعت نفت از جمله وظايف اصلي امين اموال در موزه هاي صنعت نفت به شمار مي آيد .
وي اموال موزه اي صنعت نفت را دارايي هاي فرهنگي اعلام كرد كه سالانه بر ارزش فرهنگي آن افزوده مي شود و براطلاعات مخاطبان مي افزايد.
وي با بيان اينكه اموال موزه اي صنعت نفت شامل اموال منقول و غير منقول مي شود افزود: بخش قابل توجهي از ميراث غير منقول در صنعت نفت وجود دارد كه علاوه بر حفظ و نگهداري اموال منقول بايد در حفظ و نگهداري اين اموال توجه جدي شود.
جواهري نخستين وظيفه امين اموال را حفظ و امانت داري از دارايي هاي موزه هاي صنعت نفت عنوان كرد و افزود: اين اموال دارايي هاي دولتي و به تبع آن دارايي هاي وزارت نفت محسوب مي شود كه ملي است و بايد با دقت بالا از آن محافظت كرد .
مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت درادامه به بحث گردآوري اموال در موزه ها اشاره كرد وتوضيح داد: امين اموال بايد حلقه هاي مفقوده را شناسايي كند و زمينه گردآوري و حتي در مواقعي خريد آنها را فراهم كند تا آن موزه تكميل شود .
وي در ادامه به موضوع مستند نگاري اشاره كرد و افزود: بايد دنبال ثبت سند و اطلاعات مستند اموال در موزه ها بود تا بتوان آنرا بهتر به مخاطب شناساند.
وي با بيان اينكه امين اموال نگهبان و تحويل گيرنده اموال نيست خاطر نشان كرد: امين اموال پژوهشگر، كارشناس و گردآورنده مستندات و اطلاعات دقيق اشياء است كه فعاليت تخصصي و مهمي را انجام مي دهد .
صنعت نفت پيشرو در ايجاد موزه هاي صنعتي در كشور
محمود مهرابي رييس امورهماهنگي طرح ها و پشتيباني مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت نيزدر اين نشست طي سخناني گفت: توجه جدي به اموال و اشياء موزه هاي صنعت نفت بايد صورت گيرد تا مشكلي براي اشياء و اموال موجود در موزه هاي صنعت نفت بوجود نيايد.
همچنين حشمت اله منعم مشاور مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در اين نشست شكل گيري موزه هاي صنعت نفت در كشور را اتفاق بسيار بزرگي دانست كه در وزارت نفت در حال وقوع است .
وي خاطر نشان كرد: فعاليتي كه از سال 1392 تا به امروز در مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت شكل گرفته كار بسيار ارزشمندي به شمار مي آيد كه در نوع خود در كشور بي نظير است .
وي با بيان اينكه فعاليت مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در ايجاد موزه هاي نفتي منجر به شكل گيري پديده جديدي در كشور به نام موزه هاي صنعتي شده است تصريح كرد: تا كنون موزه صنعتي در كشور با اين شكل وجود نداشته و بسياري از مراكز  و نهادهاي صنعتي با الگو برداري از موزه هاي صنعت نفت به اين موضوع روي آورده اند .
لازم به يادآوري است ،در اين جلسه كه 27 مردادماه سال جاري در دفترمديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت برگزارشد موضوعات و مشكلات موجود در بخش اموال موزه اي صنعت نفت مورد بحث و تبادل نظرقرارگرفت.