انتقال 300 قلم اشیاء موزه اي به موزه مركزي نفت مسجد سليمان

چهارشنبه سیزدهم شهریور ماه 1398انتقال 300 قلم اشیاء موزه اي به موزه مركزي نفت مسجد سليمان

به كوشش مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ، 300 قلم از اشیاء موزه اي مربوط به بيمارستان امام خميني (شركت نفت) مسجد سليمان به موزه مركزي نفت مسجد سليمان در بي بيان منتقل شد .

فهيمه محبي ، مسوول گردآوري و شناسايي اشياء موزه اي مديريت موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم گفت: در سال 94 نزديك به 300 قلم شيء از بيمارستان امام خميني (شركت نفت) مسجد سليمان ، توسط واحد اشياء موزه هاي صنعت نفت شناسايي و ثبت شده بود كه در حال حاضر با توجه به ساخت موزه مركزي نفت در بي بيان مسجد سليمان ، اين اشياء به محل اين موزه منتقل شد.
وي افزود: اشياء ثبت شده ازقدمت بالايي برخوردارند و شامل انواع دستگاه معاينه چشم، وزنه هاي ترازو، فيلترهاي آزمايشگاهي ، گهواره حمل نوزاد، ترازوي تركيب دارو، دستگاه فشار خون و تخت هاي بيمارستان قديمي مسجد سليمان مي شوند كه در انبارهاي مازاد بيمارستان قرارگرفته بودند .
وي توضيح داد: پيشتر قراربود بخشي ازساختمان قديمي بيمارستان نفت مسجد سليمان با توجه به قدمتي كه دارد تبديل به موزه بهداشت و درمان صنعت نفت شود ولي با توجه به تكميل ساختمان موزه نفت مسجد سليمان اين اشياء به اين موزه منتقل شد.
به گفته محبي ، موزه بي بيان مسجد سليمان ازتمام استانداردهاي موزه اي  برخوردار است و مخازن مورد نياز براي نگهداري اشياء موزه اي براي آنها در نظر گرفته شده و اشياء به مخازن مورد نظرمنتقل شده است .

IMG-20190904-WA0001_1

 لازم به يادآوري است ، موزه مركزي نفت مسجد سليمان درمحل  پالايشگاه قدیمی بي بيان و با موضوع اكتشاف و توليد درحال راه اندازي است . درموزه مركزي نفت مسجد سليمان قراراست موضوع اکتشاف و تولید وموضوعات مختلفي از جمله نفت چيست؟، استفاده از نفت در باستان، استفاده از نفت در دنياي معاصر، نفت و شهرنشيني در مسجد سليمان، نفت و انگليس، چگونگي اكتشاف نفت، چگونگي استخراج نفت، معرفي افراد معاصر در تاريخ صنعت نفت به طور خاص مسجد سليمان، نفت مسجد سليمان و ملي شدن، اشيا و اسناد، روز شمار تاريخ مسجد سلميان همزمان با كشف نفت، هنر و نفت ومسجد سليمان شهر اولين ها پرداخته شود .
گفتني است ، پالايشگاه بي بيان كه به اختصار LDU نيز خوانده مي شود در سال 1932 ميلادي تاسيس شد. اين پالايشگاه تا تاريخ 20 آذرماه 1352 مورد بهره برداري قرار مي گرفت و از آن تاريخ به بعد به علت عدم احتياج به فرآورده هاي آن از سرويس خارج شد. بعد از جنگ تحميلي و از كار افتادن پالايشگاه آبادان، با وجود قدمت چندين ساله اين واحد و خارج از سرويس قرار گرفتن قسمت هاي زيادي از آن، امكان استفاده و بهره برداري مجدد از آن به انجام تعميرات لازم ممكن اعلام شد و با تلاش متخصصين و كارگران ايراني توانستند بار ديگر واحد پالايش را موره بهره برداري قرار دهند. در تاريخ22 بهمن ماه سال 1361 كارخانه مزبورمجددا افتتاح شد و اولين محموله آن به جبهه هاي جنگ ارسال شد. اين پالايشگاه داراي 6 هكتار مساحت  و ساختمان هاي اداري و صنعتي است.