بازديد مدير موزه ها ومركز اسنادصنعت نفت ازكارگاه هاي تاريخي هنرستان صنعتي تهران

شنبه بیستم مهر ماه 1398بازديد مدير موزه ها ومركز اسنادصنعت نفت ازكارگاه هاي تاريخي هنرستان صنعتي تهران

مديرموزه ها ومركز اسناد صنعت نفت از كارگاه هاي تاريخي هنرستان صنعتي تهران بازديد كرد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، دكتر اكبر نعمت الهي مديرموزه ها ومركز اسناد صنعت نفت به همراه اعضاي شوراي راهبردي موزه هاي صنعت نفت ، پيش از ظهر جمعه نوزدهم مهرماه سال جاري ، ضمن حضور درمراسم يكصدو دوازدهمين سالگرد تاسيس هنرستان صنعتي تهران ، از بخش هاي مختلف و كارگاه هاي تاريخي اين هنرستان بازديد كرد.
در اين بازديد آقايان ، جواهري، رنجبرزاده وخداديان دكترنعمت الهي را همراهي كردند.
لازم به يادآوري است ، سنگ بناي هنرستان صنعتي تهران در سال هاي 1907 و1908 ميلادي گذاشته  شده و همزمان با پيشينه صنعت نفت در ايران قدمت دارد .